Logosmall

Algemene voorwaarden

Onze spelregels

(Onze algemene voorwaarden, transparant en in simpel Nederlands)

Algemene voorwaarden 2016 - Sarah Abraham Express - Onderdeel van Licht & Geluid verhuur Oostzaan

1. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW. De prijzen gelden voor een huurperiode van 24 uur. Bij een gebruiksduur van minder dan 24 uur wordt tevens de 24 uur in rekening gebracht.

2. Ontvangst en retour
De gehuurde materialen worden uiterlijk de dag voor de huurperiode op het door jou aangegeven adres of op het aangegeven servicepunt bezorgd. De eerst volgende werkdag kun je de materialen inleveren/retourneren bij het aangegeven PostNL servicepunt.

3. Bekabeling
Alle benodigde kabels en aansluitmaterialen zijn bij de apparatuur inbegrepen. Extra kabels kunnen tegen een meerprijs worden meegeleverd. Blijven er kabels bij je achter na het retourneren van de materialen dan verwachten we dat je deze op eigen kosten terug stuurt via de post.

4. Contract
Bij iedere transactie wordt automatisch een overeenkomst opgesteld. De huurder gaat op dit moment akkoord met geldende voorwaarden. Een overeenkomst is pas definitief als deze door Sarah Abraham Express is bevestigd door middel van een bevestiging via email.

5. Aansprakelijkheid
Als huurder ben je ten allen tijde aansprakelijk voor diefstal en/of toegebrachte schade aan het gehuurde apparaat of accessoire, ongeacht of deze is veroorzaakt door de huurder of derden. Indien je dit wenselijk vind kun je als huurder  zelf een passende verzekering afsluiten. Van diefstal en/of vermissing dient te allen tijde een proces verbaal te worden overlegd. Sarah Abraham Express kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade noch voor gevolgschade, ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur of accessoires welke oorzaak dan ook.

6. Transport
Wanneer je ervoor kiest om de gehuurde apparatuur te laten bezorgen per PostNL, DHL of Fadello Same day delivery koerier zal Sarah Abraham Express zich inspannen om de gehuurde apparatuur tijdig en werkend op de gewenste locatie te laten afleveren. Sarah Abraham Express kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of geheel niet bezorgen van de apparatuur door de PostNL, DHL of Fadello Same day delivery koerier.

7. Annuleren
Annulering van de gereserveerde apparatuur dient 10 werkdagen voor de reserveringsdatum te geschieden. Bij annulering binnen 10 werkdagen voor de begindatum huurperiode kan de opdracht niet meer geannuleerd worden.

9. Te laat inleveren
We spreken in de huurafspraak een bezorgdatum of afhaaldatum en een inleverdatum af, hou je je niet aan de afspraak behouden wij ons het recht om de extra huurkosten aan je door te rekenen.

10. Schade afhandeling
Bij schade aan apparatuur, accessoires of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten bij jouw als huurder in rekening  gebracht. Wij sturen hiervoor dan een aparte factuur toe welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

11. Publicaties
Gebruiksaanwijzingen, instructiekaarten en of andere door Sarah Abraham Express meegeleverde documenten mogen onder geen beding worden gekopieerd of verspreid. Deze vallen of onder het te verhuren merk dan wel onder het intellectueel eigendom van Sarah Abraham Express.

 

Sarah Abraham Express, onderdeel van Licht & Geluid verhuur Oostzaan staat ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 57509379